Planfase


Planfase (2014)

De planfase is eind 2014 afgerond.

Visiedocument

In de planfase heeft het projectteam, samen met CvB, academiedirecteuren, stafhoofden en MR, een visie op de nieuwe campus uitgewerkt en vastgesteld in een visiedocument. Dit document geeft een overzicht van de noodzakelijke en nuttige elementen op het gebied van fysieke omgeving, cultuur en visualisatie en herkenbaarheid.

Masterplan

Na vaststelling van het visiedocument is een masterplan opgesteld. Dit plan is een uitwerking van het visiedocument in ruimtelijke, organisatorische en financiële aspecten, en kansen en risico’s. Het masterplan geeft een globaal overzicht van wat waar wordt gerealiseerd op de campus. Dit noemen we het vlekkenplan. Het vlekkenplan is mede tot stand gekomen op basis van interviews met sleutelpersonen binnen de academies en diensten. Het masterplan is in detail uitgewerkt in een Programma van Eisen (PvE) dat de basis is voor het ontwerp.

Ontwerpwedstrijd

In de planfase is onder regie van de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit een ontwerpwedstrijd uitgeschreven waaraan studenten hebben deelgenomen. De prijsvraag heeft een groot aantal creatieve ideeën opgeleverd van onder meer studenten Leisure en Urban Design. Vanuit de ontwikkelde visie op de campus en het masterplan hebben zij de ideeën uitgewerkt en samengebracht in een bidbook. De ideeën uit dit bidbook zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Bekijk hier Chapter 1 van The Making Of the new campus (planfase).

Bekijk alle berichten uit deze fase