Aanbesteding


Aanbestedingsfase (2016-2017)

In het voorjaar van 2016 is de aanbesteding gestart voor de (ver)bouw van de NHTV Campus. Voor de zomer van 2017 is de aanbestedingsfase afgerond.

Aanbesteding klooster

Het Europese aanbestedingstraject met betrekking tot de verbouw van het klooster, dat straks onderdeel uitmaakt van de campus, is gewonnen door Mertens Bouwbedrijf uit Weert.

Mertens Bouwbedrijf is gespecialiseerd in de utiliteitsbouw en heeft een aantal grote projecten op haar naam staan, zoals de nieuwbouw van Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en de nieuwbouw van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. In uitvoering is onder meer het project Musis Sacrum in Arnhem.

Het bouwbedrijf, dat als kernwaarden heeft Plezier, Openheid en Innovatie, is de opdracht gegund op basis van een goede prijs, een degelijk plan van aanpak en een heldere presentatie. De commissie, die de inschrijving van vijf aannemers heeft beoordeeld, was unaniem in haar keuze, waardoor de gunning van de opdracht aan Mertens kan rekenen op een stevig draagvlak en goede samenwerking.

De aannemer is in mei 2017 aan het werk gegaan om de verbouwing tijdig, op 1 juli 2018, te kunnen afronden. Vanaf collegejaar 2018-2019 hebben de academies Hotel, Facility en Toerisme dan hun onderkomen in het klooster. In het gebouw op de begane grond wordt een aantal gezamenlijke voorzieningen gerealiseerd, zoals de Mediatheek, restaurant en retail faciliteiten en de ServiceDesk.

Aanbesteding overige campusgebouwen

De nieuwe campus bestaat straks niet alleen uit het klooster. Achter de schermen is hard gewerkt aan de aanbestedingstrajecten van de overige twee campusgebouwen. De procedures met betrekking tot de aanbesteding van de verbouw van het N- en H-gebouw zijn voorspoedig verlopen. Tegen de voorgenomen besluiten tot gunning aan Mertens Bouwbedrijf (N-gebouw) en Winters Bouw (H-gebouw) zijn geen bezwaren ingediend. Dus ook voor deze gebouwen kunnen we de volgende fase in. Mertens Bouwbedrijf is al aan de slag met de verbouw van het klooster. Op dinsdag 30 mei 2017 is het contract met Winters Bouw officieel getekend.

Aanbesteding inrichting terrein

Het aanbestedingstraject voor de inrichting van het campusterrein van het landschap is inmiddels ook afgerond. Dit project is gegund aan Antea Realisatie. Op dinsdag 20 juni 2017 is het contract ondertekend. In het najaar van 2017 is gestart met de inrichting van het terrein.

Bekijk hier Chapter 3 van The Making Of the new campus (aanbestedingsfase).

Bekijk alle berichten uit deze fase