Tijdlijn


Tijdlijn

Het project wordt in vier fases uitgevoerd.

  • De Ontwerpfase (2015) is gestart in maart 2015 en is, volgens planning, in het voorjaar van 2016 afgerond.
  • De Realisatiefase (2017 – 2020) De (ver)bouw van de campus wordt in deelprojecten uitgevoerd en is gestart in mei 2017. De planning is dat de campus in 2020 geheel is gerealiseerd.