Aanpak


Aanpak

Het College van Bestuur (CvB) heeft Thea van Sambeeck aangesteld als projectleider van het campusproject. Zij heeft de opdracht gekregen een projectplan te schrijven en een projectorganisatie in te richten. Binnen deze projectorganisatie is, in samenwerking met extern adviseur Brink Groep (bouwadviesbureau), een masterplan opgesteld waarin visie en aanpak zijn uitgewerkt.

Hoe is het project georganiseerd?

Belangrijk onderdeel in de projectorganisatie is de stuurgroep. In deze stuurgroep zitten afgevaardigden vanuit CvB, academies, diensten en MR. De stuurgroep bereidt de besluiten voor. Besluiten worden genomen door de opdrachtgever (het CvB) en na instemming van de MR en/of de Raad van Toezicht. Een ander belangrijk onderdeel is het projectteam. Dit team ondersteunt de projectleider in de planning en logistiek, administratie en communicatie.

Wie denken er mee?

Met name in de ontwerpfase (april 2015 tot april 2016) zijn tal van werkgroepen en commissies binnen nze organisatie actief geweest en is meegedacht over uiteenlopende onderwerpen. Niet alleen medewerkers, maar juist ook studenten worden actief betrokken in de ontwikkeling van de nieuwe campus. Dit gebeurt onder meer in de vorm van projecten en onderzoekstages. Ook wijkbewoners, en andere externe stakeholders, worden actief betrokken.