Watervoorziening voor de brandweer

28 mei 2019


Watervoorziening voor de brandweer

Inmiddels is de terreinaannemer, Antea, gestart met de werkzaamheden rondom de gebouwen Frontier en Ocean.

Bij de aanleg van het campusterrein moeten veel verschillende faciliteiten worden aangelegd. Zo is afgelopen week gewerkt aan de aanleg van zgn. brandhydranten. Deze zijn nodig als bluswatervoorziening voor de brandweer.

Brandweer
Bluswater is natuurlijk onmisbaar voor de brandweer. De gemeente zorgt in eerste instantie voor een goede openbare bluswatervoorziening. Maar als deze niet toereikend is moet de terreineigenaar zelf zorgen voor een aanvullende voorziening op eigen terrein. Dit is zo in het bouwbesluit geregeld.

Boorput
Om die reden is er op de campus een boorput gemaakt met een stalen pijp van 50 meter diep. Op de foto’s zie je dat in de put een buis wordt aangebracht, (de zachtgele buis op de beelden). Op deze put wordt daarna de brandkraan gemaakt die gebruikt wordt als er bluswater nodig is.