Planting appelboompje op campusterrein

17 april 2019


Planting appelboompje op campusterrein

Studenten van de Master Imagineering hebben afgelopen vrijdag een appelboompje geplant op het terrein van de toekomstige campus.
Met deze actie – de boom staat die symbool voor persoonlijke groei en het doorgeven van kennis – willen zij andere studenten inspireren hun dromen te verwezenlijken en hun energie te richten op hun persoonlijke ontwikkeling. Nico van Os was aanwezig namens het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences om het mooie initiatief van de bloomplanting te ondersteunen.

Wie zaait, zal oogsten
Het idee voor het bijzondere initiatief ontstond tijdens een workshop die de studenten tijdens hun master Imagineering volgden. “Tijdens onze master leren we dat als je je energie focust op dingen die je écht inspireren, er iets zal groeien: net als een boom die groeit als je er goed voor zorgt. Het delen van kennis en het stimuleren van anderen is de kern van de mindset van de imagineer: je gaat aan de slag met innovaties door gebruik te maken van je verbeeldingskracht”, vertelt Jeroen Snijders. “Door het planten van deze boom willen we studenten inspireren zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Dit doen we op een symbolische manier en vanuit de overtuiging ‘Wie zaait, zal oogsten’.”

Fruit voor restaurant Sibelicious
De studenten willen met de boomplanting ook het gebruik van eigen fruit mogelijk maken in Sibelicious, het restaurant van Breda University of Applied Sciences. Ze hopen dat studenten op den duur nog meer eigen groente en fruit kunnen verwerken. Breda University of Applied Sciences omarmt het studenten-initiatief, omdat het heel goed aansluit bij haar onderwijsfilosofie. De nieuwe campus is bij uitstek een leer- en werkomgeving waar studenten worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.

Duurzame koers campus
Tegelijkertijd sluit het initiatief ook aan op de duurzame koers die Breda University of Applied Sciences wil varen en verankeren binnen de campus, bijvoorbeeld door de toepassing van zonne-energie, het hergebruik van meubilair, afvalscheiding en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Bij het ontwerp van het landschap van de campus zijn keuzes gemaakt voor het behoud en aanplanten van inheemse bomen en struiken en de aanleg van een bloemrijk grasland. Met dit nieuwe parkachtige campuslandschap wil Breda University of Applied Sciences