Update realisatiefase

20 juni 2017


Update realisatiefase

De NHTV Campus bestaat straks niet alleen uit het klooster. Achter de schermen is hard gewerkt aan de aanbestedingstrajecten van de overige twee campusgebouwen. De procedures met betrekking tot de aanbesteding van de verbouw van het N- en H-gebouw zijn voorspoedig verlopen. Tegen de voorgenomen besluiten tot gunning aan Mertens Bouwbedrijf (N-gebouw) en Winters Bouw (H-gebouw) zijn geen bezwaren ingediend. Dus ook voor deze gebouwen kunnen we de volgende fase in. Mertens Bouwbedrijf is al aan de slag met de verbouw van het klooster. Op dinsdag 30 mei is het contract met Winters Bouw officieel getekend (zie foto).

 

 

 

 

Het aanbestedingstraject voor de inrichting van het campusterrein van het landschap is inmiddels ook afgerond. Dit project is gegund aan Antea Realisatie. Op dinsdag 20 juni is het contract ondertekend.

Verbouw klooster

De voorbereidingen voor de start van de (ver)bouw van het klooster zijn in volle gang. De (ver)bouw is aanbesteed aan Mertens Bouwbedrijf uit Weert. Er wordt op dit moment gewerkt aan het leeghalen van de binnentuinen en sloopwerk. Tot de bouwvak zal er aan de buitenkant nauwelijks iets te zien zijn van deze werkzaamheden. Direct na de bouwvak start de (ver)bouw en in juli 2018 wordt het klooster opgeleverd.

Belevingsplan

Op basis van het definitieve ontwerp van InboCuld heeft Ontwerpbureau B&W, samen met het NHTV Campus projectteam en de academies, gewerkt aan een belevingsplan voor de inrichting van het zuidelijke en noordelijke bouwdeel van het klooster.

Bekijk de impressie hier.