Naar een groene campus

17 november 2017


Naar een groene campus

NHTV bouwt aan een nieuwe groene campus. De verbouwing van het voormalige klooster is in volle gang. De eerste bouwhekken zijn inmiddels op de parkeerplaats verschenen en er zijn voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van het terrein. Hiervoor moest een aantal bomen gekapt worden. Dit zijn vooral bomen geweest die aan het einde van hun levensduur waren. Andere bomen moesten wijken voor de nieuwe ontsluiting van de campus die wat meer naar het oosten langs de St. Ignatiusstraat komt te liggen. Zo wordt op de campus het autoverkeer gescheiden van het langzaam verkeer dat gewoon de Mgr. Hopmansstraat kan blijven gebruiken.

Bijzondere verplanting van volwassen bomen

Er staan helaas ook nog wat bomen in de weg voor de verdere inrichting van het campusterrein. Deze bomen worden in de komende maanden verplant. Dit gebeurt met een hele grote verplantmachine. Het gaat om ruim 20 grote monumentale bomen die, voor het overgrote deel, op het huidige parkeerterrein worden geplaatst. Dit parkeerterrein wordt, na de renovatie van het N-gebouw, getransformeerd tot een groen park. Daarmee krijgt dit groene park gelijk een volwassen dimensie en hoeven medewerkers en studenten, maar ook buurtbewoners, niet jarenlang te wachten totdat het gebied weer groen kleurt.

Bezoek boomkwekerijen

Aanplanten nieuwe bomen

De verplaatsing van deze monumentale bomen is echter nog niet voldoende om de campus het groene karakter te geven dat we voor ogen hebben. In het ontwerp van het groene campusterrein is ook voorzien in de plaatsing van nieuwe bomen. Als landschapsarchitect van het team InboCuld ben ik, samen met het campusteam van NHTV, bezig met de verdere invulling van het plan.

In de afgelopen maanden hebben we een selectie gemaakt uit een aantal boomkwekerijen. Zij gaan de bomen leveren voor de vier lanen (noord-zuid en oost-west) en de groenblijvende dennen en nog een aantal andere bijzondere bomen voor het park. Er zijn meer dan 100 bomen bij de kwekerijen uitgezocht, waarbij de keuze is gevallen op meer inheemse en duurzame soorten. Op die manier ontstaat er een aangename omgeving voor medewerkers, studenten en buurtbewoners, maar wordt ook de ecologie van het terrein verbeterd.

Wanneer gaat het allemaal gebeuren?

In de komende weken wordt de nog resterende onderbeplanting bij het klooster en het N- en H-gebouw weggehaald. Daarna wordt een aantal bestaande volwassen bomen op hun nieuwe plek geplant waarbij overlast zoveel mogelijk wordt beperkt, maar het is duidelijk dat het manoeuvreren van een grote verplantmachine op het parkeerterrein zeker ook tijdelijk consequenties zal hebben voor het gebruik van het terrein.

Daarna volgt vanaf begin januari de aanleg van het nieuwe hart van de campus dat tussen het klooster en het huidige N-gebouw van NHTV komt te liggen. Vervolgens wordt het parkeerterrein achter het klooster aangelegd en gelijktijdig wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar het parkeerterrein bij de Beverweg, die tijdelijk als bouwweg zal dienen tijdens de renovatie van het N-gebouw.

Na de renovatie van het N-gebouw wordt dan de rest van het campusterrein aangelegd. Tegen het einde van 2019 is daarmee het grootste deel van de campus (weer) groen gekleurd.

Huub Juurlink, Landschapsarchitect InboCuld